نویسنده = محمدهاشم بت‌شکن
تعداد مقالات: 2
1. نهادهای مالی مؤثر در تأمین مالی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل در بازار سرمایه ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 31-48

محمدهاشم بت‌شکن؛ فرشته رحیمی الماسی


2. بررسی سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 267-284

محمدهاشم بت‌شکن؛ حسین محسنی