دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر تنوع بخشی پرتفوی بر عملکرد شرکت‌های هلدینگ براساس نظریه‌های مدرن و فرامدرن پرتفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1397

علی فرهادیان


2. تاثیراستراتژی های مالی بر عملکرد مالی در شرکت های تولیدی شیمیایی، لاستیک و پلاستیک در مقایسه با کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1397

رضا آقاجان نشتایی؛ ابراهیم چیرانی؛ مهرداد گودرزوند چگینی


3. تاثیر تفاوت های فردی مبتنی بر شناخت در قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران: نقش تعدیلی اضافه بار اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

یعقوب پورکریم؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قلاوندی


4. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری با تأکید بر سرمایه ی انسانی و کیفیت نهادی در ایران؛ کاربردی از آنالیز موجک پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

فاطمه السادات علوی؛ نظر دهمرده


5. پیش بینی شاخص های مالی شرکت ها با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری تخمین زن میانگین شرطی و ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

ابراهیم علی زاده؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان


6. سرریز تلاطمی بازار نفت در بازار سهام با الگوی نوسانات تصادفی چند متغیره بیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

علی فرهادیان؛ مسلم نیلچی


7. مدل مطلوب بازاریابی خبر در بازارهای مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

سارا علیاری


8. نوسان‌های نرخ ارز و واکنش بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

محمد اصولیان؛ محمد حسن نژاد؛ علیرضا شکراله نیا روشن


9. تعیین روش بهینه پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

منصور صوفی؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی