بررسی تاثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و سهام شناور آزاد بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این پژوهش به تحلیل تأثیر رفتار احساسی سرمایه­گذاران و سهام شناور بر بازدهی سهام پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله (1395-1390)، شاخص رفتار احساسی سرمایه­گذار بدست آورده شد و تأثیر رفتار احساسی سرمایه­گذاران بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آن­چه همواره انتظار می­رود، هرچه سهام شناور آزاد بیشتر باشد، معامله­های بیشتری روی سهم انجام‌شده و به دنبال آن، نوسان­های قیمت نیز افزایش می­یابد. سهامداران از سهام با درصد شناور بالا، انتظار کسب سود و بازدهی بیشتری دارند. در پژوهش حاضر به منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل، از روش داده­های تلفیقی پویا و تخمین معادله به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شده است. 
نتایج این پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی­دار بین گرایش­های احساسی سرمایه­گذاران و سهام شناور آزاد با بازده سهام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Investors Sentiment and Free Float on Stock return in TSE Listed Companies by Using Generalized Method of Moments (GMM)

نویسندگان [English]

  • ommolbanin Dadar 1
  • seyedeh mahboobeh jafari 2
چکیده [English]

This paper analyses the effects of investor sentiment and Free Float on stock price, based on Stock return. This study Uses data from firms listed in Tehran Stock Exchange over a period of 6 Years (2010-2016)and constructs investors' Sentiment Index and examines investors' sentiment effect on Stock return. Based on current expectations, when the free float is more, more deals done and consequently the share price volatility will also increase. Shareholders expect more profits from stocks which have more free floats. In this study, in order to increase the degree of confidence in the results, has been used Dynamic Panel method and estimation of the equation generalized moments (GMM).
The findings of this study indicate that there is a positive and significant relationship between investor sentiment and free float stocks and stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investor sentiment
  • Free float
  • Generalized Method of Moments
  • Dynamic Panel