تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی و تفکیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران

چکیده

نیاز برای دست‌یابی به معیارهای درست بهینه سازی پرتفو که علاوه بر دقت به سرعت در تصمیم گیری‌های سرمایه‌گذاری بیانجامد، امری فراتر از نیازهای آکادمیک است چرا که نیاز سرمایه‌گذاران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مدیران سرمایه‌گذاری، به کاهش زیان‌های ناشی از سرمایه گذاری، افزایش بازده متناسب با ریسک همواره مورد بحث بوده است. با این وجود دستیابی به روشی جهت بهینه سازی پرتفو به گونه‌ای که شکاف بین نیازهای کاربردی و مدل‌های تئوریک را پر کند کار بسیار دشواری است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر در کسب بازدهی مطلوب، متنوع‌سازی است. این تحقیق با موضوع «تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی و تفکیکی»، سعی دارد با استفاده از داده‌های بازار و خوشه‌بندی آن، روشی مناسب جهت بهینه‌سازی پرتفو ارائه کند. نتیجه این مقایسه میزان موفقیت بهینه‌سازی بر اساس خوشه‌بندی را نسبت به پرتفوی شاخصی روشن خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio Optimization Using Hierarchical and Denotation Clustering in Tehran Stock Exchange.

نویسندگان [English]

  • mojtaba mirlohi 1
  • nima mohammadi Todeshki 2
1 Assiatant Professor, Shahrood Univertsity of Technology, Sharood, Iran
2 Ph.D. in finance, University of Tehtan Kish International Campus, Kish, Iran
چکیده [English]

The need to achieve optimal portfolio optimization criteria, which, in addition to the accuracy of investment decisions quickly, goes beyond academic needs, as investors, investment companies and investment managers need to reduce their investment losses, increase Risk-adjusted returns have always been discussed. However, it is very difficult to achieve a portfolio optimization method that fills the gap between applied requirements and theoretical models. Considering that one of the most important factors in achieving optimal returns is diversification. This research, with the theme of "Formation of optimal investment portfolio in Tehran Stock Exchange using hierarchical and K-means clustering methods", attempts to present a suitable method for portfolio optimization using market data and clustering. The result of this comparison will clarify the success rate of cluster optimization compared to the index portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • portfolio
  • Optimization
  • Hierarchical
  • denotation
  • Clustering