بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه سازی و تشکیل پرتفلیو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر (مسئول مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده علوم اقتصادی

چکیده

مسئله­ی انتخاب پرتفلیو شامل پارامترهای مبهم بسیاری است. مسئله بهینه سازی مارکوویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی­های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل­های ریاضی حل شدنی است.اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود­، مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی و از طریق شیوه های ریاضی حل نمی شود.به همین دلیل استفاده از شیوه های ابتکاری همچون شبکه های عصبی ،الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی پرتفوی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در دوران اخیر بوده است. هدف اصلی این پژوهش حل مسئله بهینه سازی پرتفوی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) می باشد. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت30  سهم پذیرفته شده صنعت خودرو و قطعات در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی فروردین 1388 تا شهریور 1390، نمودارهای مربوطه ترسیم می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم رقابت استعماری در تشکیل پرتفوی سهام به گونه­ای موفق عمل ­می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

applying Imperialist competitive algorithm (ICA) for construction and optimization Portfolio

نویسندگان [English]

  • Ali Morovati Sharifabadi 1
  • Shirin Azizi 2
  • Nastaran Ahmadi 3
1 Assistant of Professor of manegment . University of yazd
2 M.A of industrial manegment
3 M.A of financial manegment
چکیده [English]

Markowitz optimization problem and determining Efficient frontier of investment  when the number of asset invested and restrictions on the market is low, is solvable with mathematical models. But when the real world restrictions is considered , the portfolio problems cannot be easily solved with mathematical methods.
For this reason, the use of innovative techniques such as neural networks, genetic and evolutionary algorithms in optimizing Algorithm portfolio is one of the main topics of discussion in recent times. The main goal of this research is to solve the portfolio optimization problem using optimization Imperialist competitive algorithm. Therefore, using price data of 30 stocks in all listed Automotive parts in the Tehran Stock Exchange from farvardin 1388 to shahrivar 1390, the graphs are plotted. Results of this study show that the optimization Imperialist competitive algorithm in the formed of a portfolio will be successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • portfolio optimization
  • Imperialist Competitive Algorithm
  • Average - Variance model