دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 1-312 
8. ارایه الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادارتهران

صفحه 113-130

محمد حسین عبدالرحیمیان؛ تقی ترابی؛ سیدجلال صادفی شریف؛ رویا دارابی


9. عدم اطمینان اطلاعاتی معیاری جهت تبیین بازدهی سهام (نگرشی مبتنی بر مالی رفتاری)

صفحه 131-148

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ محمد حسام جهان میری


11. پیش‌بینی سیاست تقسیم سود با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی تک متغیره و چند متغیره

صفحه 169-184

محسن حمیدیان؛ محمدباقر محمدزاده مقدم؛ سجاد نقدی؛ جواد اسماعیلی


16. سنجش ارزش گذاری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد در بازار سرمایه ایران

صفحه 259-276

غلامرضا زمردیان؛ داود قرشی؛ نفیسه آقامیری؛ شبنم زارع


18. قیمتهای خوشهای در بازار سرمایه ایران و علل موثر بر آن

صفحه 297-312

مسلم پیمانی فروشانی؛ امیرحسین ارضاء؛ محمدمهدی بحرالعلوم