دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 1-362 
15. اوراق بهادار سازی بیمه بلایای طبیعی در صنعت بیمه ایران

صفحه 277-298

عبدالمجید دهقان؛ علیرضا فهیمی؛ پونه فرنیا


17. مدل سازی نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مدل MRS-FI-TGARCH و FI-TGARCH

صفحه 321-338

هاجر مرادیان؛ علی حقیقت؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی


18. کارایی بازار آتی سکه طلا در دو رژیم پر نوسان و کم نوسان

صفحه 339-362

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علی صالح آبادی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد نقی وزیری؛ حسن طاعتی کاشانی