دانش سرمایه‌گذاری (JIK) - اصول اخلاقی انتشار مقاله