شماره جاری: دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 1-515 

8. سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

صفحه 159-178

رحمان دوستیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ عبدالمجید دهقان


9. پیش بینی محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکار گیری روش های Relief-Svm -Chaid

صفحه 179-194

مریم سلمانیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ فاطمه صراف؛ رویا دارابی


14. استراتژی تحلیل بنیادی (شاخص‌های RSS و CORFS) و بازدهی سهام

صفحه 273-296

یوسف پاشانژاد؛ علی باغانی؛ سیده محبوبه جعفری؛ علی نجفی مقدم؛ زهره حاجیها


16. بررسی سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی و ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور

صفحه 319-333

محسن شجاع وشوشاد؛ غلامرضا زمردیان؛ محمدابراهیم محمدپورزرندی؛ مهرزاد مینویی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2322-5777