تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 885
تعداد نویسندگان 1,825
تعداد مشاهده مقاله 606,115
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 798,824
نسبت مشاهده بر مقاله 684.88
نسبت دریافت فایل بر مقاله 902.63
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 3,280
تعداد مقالات رد شده 2,030
درصد عدم پذیرش 62
تعداد مقالات پذیرفته شده 856
درصد پذیرش 26
زمان پذیرش (روز) 131
تعداد پایگاه های نمایه شده 0
شماره جاری: دوره 13، شماره 49، فروردین 1403 

برازش و اعتباریابی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بورس اوراق بهادار

صفحه 77-100

شهرام بندپی؛ نیلوفر ایمان خان؛ محمد باقر گرجی؛ امیر اخوان فر


مدلسازی ریسک همبستگی نکول در شبکه مالی بر مبنای مدل تقلیل یافته

صفحه 101-122

ناصر حقی سیف الدین؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی؛ یعقوب اقدم مزرعه


تحلیل پویای مدل جامع مدیریت ریسک در نظام بانکداری با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی

صفحه 123-152

سید یحیی اسدالهی؛ علی اصغر طاهرآبادی؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرشید خیراللهی


مدل تاب‌آوری مناطق آزاد ایران در ارتقا اقتصاد ملی

صفحه 189-200

امید علی چمنی؛ مسعود قربان حسینی؛ سیروس تدبیری؛ مریم مجیدی


طراحی الگوی قیمت‌گذاری ارزش برند در شرکت‌های تأمین سرمایه: راهبرد ادغام و تملیک

صفحه 201-216

حمید خیل‌نژاد؛ فریز طاهری‌کیا؛ سیدمهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان


سرایت پویایی توپولوژیکی درشبکه بازار سهام ایران

صفحه 279-298

صمد صداقتی؛ روح اله فرهادی؛ میرفیض فلاح شمس


تحلیل توپولوژیکی ریسکهای حسابداری مبتنی بر تئوری شبکه

صفحه 375-396

معصومه محمدرضائی؛ آزیتا جهانشاد؛ فرزانه حیدرپور


آزمون فرضیه بازار فرکتال با مدل تغییر رژیم مارکوف: یک ترکیب و همگرایی امکانپذیر

صفحه 421-440

یعقوب محمودی؛ شادی شاهوردیانی؛ حمیدرضا کردلویی؛ مهدی معدنچی زاج


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

اعضای هیات تحریریه مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی