تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 660
تعداد نویسندگان 1,360
تعداد مشاهده مقاله 419,820
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 629,980
نسبت مشاهده بر مقاله 636.09
نسبت دریافت فایل بر مقاله 954.52
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,734
تعداد مقالات رد شده 1,769
درصد عدم پذیرش 65
تعداد مقالات پذیرفته شده 638
درصد پذیرش 23
زمان پذیرش (روز) 116
تعداد پایگاه های نمایه شده 0
شماره جاری: دوره 10، شماره 40، زمستان 1400، صفحه 1-803 

4. مدلسازی دینامیکی زنجیره تأمین پایدار از دیدگاه مالی: رویکرد پویاشناسی سیستم

صفحه 79-102

فاطمه امین ناصری؛ سینا خردیار؛ حمزه امین طهماسبی؛ ابراهیم چیرانی


10. مدلسازی رابطه میان بهره‌وری، ریسک و سرمایه در سیستم بانکی ایران

صفحه 227-240

سید مجید کوچکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمدرضا ُستایش؛ محمود همت فر


11. ریسک نامطلوب سود و معیارهای مبتنی بر بازار ویژگی‌های سود

صفحه 241-257

مهدی دسینه؛ فرزانه حیدر پور؛ یداله تاری وردی


12. ارایه الگوی تامین مالی باشگاه های ورزشی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 259-281

مجید مخلصی حوض سرخی؛ رحمت علیزاده؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ بردیا بهنیا


25. طراحی الگوی شناسایی عوامل برانگیختگی استرس حسابرسان

صفحه 599-620

اصغر امیری؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی


30. تاثیر شاخص‌های عملکرد اجتماعی بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری

صفحه 729-745

صابر اکبریان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ نادر رضایی؛ رسول عبدی


32. ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر رویکرد سه مرحله ای به منظور پیش‌بینی نکول شرکتی

صفحه 775-803

محمدجواد ساده وند؛ هاشم نیکو مرام؛ حسن قالیباف اصل؛ میر فیض فلاح شمس


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی