نویسنده = ابراهیم چیرانی
بررسی رابطه عوامل اکتسابی و اختلالات پولی (مورد مطالعه: بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 239-254

داریوش امیدی قاسم آباد؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی؛ ابراهیم چیرانی


تبیین شوک ها و نوسانات بازار ارز و نحوه انتقال این شوک ها به سایر بازارها

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 485-504

صغرا رضی کاظمی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ غلامرضا زمردیان؛ ابراهیم چیرانی


مدلسازی دینامیکی زنجیره تأمین پایدار از دیدگاه مالی: رویکرد پویاشناسی سیستم

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 79-102

فاطمه امین ناصری؛ سینا خردیار؛ حمزه امین طهماسبی؛ ابراهیم چیرانی


پیش بینی رویگردانی بیمه گذاران در صنعت بیمه: شناسایی عوامل تاثیر گذار

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 341-354

سمانه سلطانی لیفشاگرد؛ کامبیز شاهرودی؛ ابراهیم چیرانی


بازاریابی رسانه های اجتماعی و هویت اجتماعی برند با تمرکز بر تعامل مشتری در فرآیند سرمایه گذاری

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 609-591

پیمان علیدوست ذوقی؛ ابراهیم چیرانی؛ محمدرضا آزاده دل


بررسی مدلهای ارزشیابی شرکتهای استارتاپی و شناسایی ابعاد ، معیارها و شاخصهای ارزشیابی برای شرکتهای استارتاپی در مرحله ایده در ایران

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 395-409

بهزاد پهله؛ سیدمظفر میربرگ‌کار؛ ابراهیم چیرانی؛ رضا آقاجان نشتایی


پیش بینی ترکیدن حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تلاطم شرطی

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 415-433

شهرزاد کاشانی تبار؛ میرفیض فلاح شمس؛ ابراهیم چیرانی؛ غلامرضا زمردیان