نویسنده = کریم حمدی
بررسی رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 141-158

غلامرضا امینی خیابانی؛ کریم حمدی