نویسنده = فرزین رضایی
رفتارشناسی معاملاتی سرمایه گذاران در بازار سهام تحت شرایط ابهام اطلاعاتی و تورش های رفتاری

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 405-434

حسین آرانی؛ محمدرضا وطن پرست؛ فرزین رضایی؛ سینا خردیار


سرمایه اجتماعی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 53-71

اسماعیل ابراهیمی؛ فرزین رضایی؛ صلاح الدین قادری


آزمون محتوای اطلاعاتی تحت تاثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 103-125

شهناز علی نژاد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزین رضایی


سرمایه اجتماعی، چسبندگی سود سهام و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 297-314

اسماعیل ابراهیمی؛ فرزین رضایی؛ صلاح الدین قادری


مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه های نوین پرداخت بین بانکی

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 1-24

رسول خوش بین؛ فرزین رضایی؛ محمد علی رستگار


پیش بینی و بهینه سازی نقدینگی موردنیاز خودپرداز شعب با استفاده از هوش مصنوعی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 455-479

مهدی افشار رامندی؛ فرزین رضایی؛ مهدی رضایی


ارزیابی عملکرد بازار سهام شرکت‌ها مبتنی بر عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعاتی و تورش‌های رفتاری

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 747-773

رضا آقاها؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده