نویسنده = لیلا براتی
سنجش ریسک سیستمیک و تاثیر متغیرهای بنیادی برآن در سیستم بانکی کشور

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 721-744

لیلا براتی؛ میرفیض فلاح شمس؛ فرهاد غفاری؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی


نقش سود مورد انتظار مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 531-551

یزدان گودرزی فراهانی؛ لیلا براتی


محیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت‌های با منافع دوگانه

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 215-332

علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ لیلا براتی