نویسنده = مرجان دامن کشیده
اثر تعدیل قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری جامعه شهری (مطالعه‌ی موردی کشور ایران)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 99-117

وحید صادقی حسنوند؛ نارسیس امین رشتی؛ مرجان دامن کشیده؛ آزاده محرابیان


تاثیر تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود بر عملکرد مالی و ساختار سرمایه بانکها

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 283-303

امیررضا کیقبادی؛ مرجان دامن کشیده


آزﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﯽ تأثیر ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ﺭﯾﺴﮏ نقدینگی ﻭ عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 425-450

محمد بیدگلی؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ مهدی تقوی؛ مرجان دامن کشیده