نویسنده = کامبیز شاهرودی
ارائه مدل مدیریت پرتفوی مشتری (CPM) به منظور بهبود مدیریت روابط مشتری(CRM)

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 1-20

علی اکبر جعفری؛ کامبیز شاهرودی؛ سید محمود شبگو منصف؛ نرگش دل افروز


رتبه بندی اجزای توان رقابتی در بانک تجارت با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 707-732

سیامک جعفری؛ نرگس دل افروز؛ کامبیز شاهرودی؛ یلدا رحمتی


طراحی الگوی بازاریابی کسب و کار با رویکرد اجتماعی و سیاسی و شیوه گزارشگری آن

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 505-527

حمیدرضا تیموری؛ کامبیز شاهرودی؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ فرزین فرحبد


پیش بینی رویگردانی بیمه گذاران در صنعت بیمه: شناسایی عوامل تاثیر گذار

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 341-354

سمانه سلطانی لیفشاگرد؛ کامبیز شاهرودی؛ ابراهیم چیرانی