نویسنده = نرگس یزدانیان
شناسایی عناصر سیستم رابط (شریک) در الگوی لند تک در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

زهرا حاجی اشرفی؛ نرگس یزدانیان؛ کیومرث آریا؛ هدی همتی


شناسایی بی‌قاعدگی‌های بازار سرمایه ایران مبتنی بر فراترکیب و دلفی فازی

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 759-783

سامیه مهراب نیا؛ نرگس یزدانیان؛ آریا کیومرث؛ هدی همتی


پیش بینی قیمت سهام بر پایه فاکتورهای بنیادی، تکنیکال و اقتصادی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 1-22

مهدی اصغری؛ نرگس یزدانیان؛ بیتا تبریزیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی


طراحی مدل تاب آوری کسب وکارهای فناورانه مالی با رویکرد معادلات ساختاری و تکنیک های کیفی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 441-462

حسین سلاح ورزی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ نرگس یزدانیان


ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نوآوری خدمات فناوری مالی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 521-540

علی بیگوند؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی؛ نرگس یزدانیان


ارائه الگوی ریسک تامین مالی جمعی در کسب‌وکار‌های مبتنی بر فین‌تک

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 733-756

علی محمدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی؛ نرگس یزدانیان


الگوسازی ریسک متناسب با ساختارتامین مالی دربازارپول مبتنی برتئوری تصمیم احتمالی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 297-317

حمیدرضا ایروانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ نرگس یزدانیان