نویسنده = عبدالله نعامی
تأثیرمعیارهای عملکرد بر ارزش برند در صنعت خودرو

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 541-562

عبدالرضا طهماسبی؛ میرفیض فلاح شمس؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ عبدالله نعامی


طراحی و تبیین مدل خرید نهایی کالای ایرانی با رویکرد ریسک مالی و سرمایه گذاری اهمیت- عملکرد (IPMA)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 585-608

علی اکبر شهری مجارشین؛ علیرضا روستا؛ عبدالله نعامی


بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش فناوری مالی توسط مشتریان بانک (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 135-153

سیده شیما افتخاری سینجانی؛ علیرضا روستا؛ عبدالله نعامی


نقش دولت در حمایت مالی و توسعه سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 277-288

مصطفی پرتوافکنان؛ پروانه گلرد؛ عبدالله نعامی