نویسنده = علیرضا روستا
طراحی و تبیین مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه در رشد مالی و اقتصادی صنعت گردشگری

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 435-456

علی میرطاهری؛ عبداله نعامی؛ علیرضا روستا


طراحی و تبیین مدل خرید نهایی کالای ایرانی با رویکرد ریسک مالی و سرمایه گذاری اهمیت- عملکرد (IPMA)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 585-608

علی اکبر شهری مجارشین؛ علیرضا روستا؛ عبدالله نعامی


بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش فناوری مالی توسط مشتریان بانک (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 135-153

سیده شیما افتخاری سینجانی؛ علیرضا روستا؛ عبدالله نعامی


ارائه مدل ارتقاء برند بانک پارسیان مبتنی بر تئوری داده بنیاد بارویکرد ارزش آفرینی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 357-381

پریسا غلامی؛ مرتضی فرجی؛ علیرضا روستا