نویسنده = شادی شاهوردیانی
آزمون فرضیه بازار فرکتال با مدل تغییر رژیم مارکوف: یک ترکیب و همگرایی امکانپذیر

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 421-440

یعقوب محمودی؛ شادی شاهوردیانی؛ حمیدرضا کردلویی؛ مهدی معدنچی زاج


ارزیابی اثر سیاست‌های مالی بر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با وجود اصطکاک مالی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 463-488

مسعود آقائی؛ علی نجفی مقدم؛ شادی شاهوردیانی؛ رویا دارابی


پویایی پرتفوی سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص نقدشوندگی دارایی‌ها با استفاده از فرآیند ‏بنچ‌مارک

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 43-69

راضیه فاتح پور؛ محسن حمیدیان؛ شادی شاهوردیانی؛ علی نجفی مقدم؛ زهره حاجیها


اولویت بندی عوامل سنجش حباب قیمتی سهام با رویکرد رفتاری

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 419-444

علی رمضانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمید رضا کردلوئی؛ شادی شاهوردیانی


ارائه پلتفرم فرایند تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی از طریق مرابحه در ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 281-296

علی ملکی؛ شادی شاهوردیانی؛ علی زارع؛ هاشم نیکومرام


ارایه الگوی اخلاق سرمایه گذاری مدیران در بحران مالی با رویکرد کیفی

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 309-331

علی هزاوه؛ مهدی معدنچی زاج؛ علی سعیدی؛ شادی شاهوردیانی


ارائه الگوی اکتساب و ادغام شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا استقاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FuzzyMCDM)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 529-549

سیده منیره حسینی؛ بیتا تبریزیان؛ شادی شاهوردیانی


عوامل رفتاری موثر بر رفتار سرمایه گذاران در فرهنگ های مختلف ایران

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 121-132

شهلا قربانی بجندی؛ شادی شاهوردیانی


تحلیل حساسیت تاثیر جریان نقدی بر محدودیت مالی بر اساس مدل بائو

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 181-194

معصومه هزارخوانی؛ شادی شاهوردیانی؛ ایمان جوکار


عوامل موثر بر اعتماد تحلیلگران مالی به مدیران

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 35-54

شادی شاهوردیانی؛ مهتاب رادفر