نویسنده = عباس طلوعی اشلقی
طراحی مدلی هوشمند جهت بهینه‌سازی ریسک ایمنی پرواز تیک‌آف با استفاده از ‌BIM-LSTM

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 895-910

10.30495/jik.2024.23254

منصور یحیوی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمد علی افشار کاظمی؛ رضا رادفر


بررسی عوامل کلیدی موفقیت روش BOT در تامین مالی پروژه های خدماتی و ارایه مدل عملیاتی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 317-334

فرهام امیری؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی اشلقی؛ تقی ترابی


طراحی مدل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با رویکرد (DANP)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 161-188

بیژن نصرتی برندق؛ عباس طلوعی اشلقی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق