نویسنده = مریم خلیلی عراقی
آزمون رویکرد مهندسی مالی در توان اندازه گیری درماندگی و ورشکستگی شرکت ها

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 435-460

سید علی رضا روئین تن؛ کامبیز پیکارجو؛ مریم خلیلی عراقی


سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی در بانک های ایران با رویکرد تلاطم شرطی پویا

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 159-179

بهروز برزگر؛ میرفیض فلاح شمس؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکو مرام


مقایسه مدل رفتاری تصویر سهام با مدلهای سنتی در ارزش گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 245-266

غلامرضا عسکرزاده؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی