نویسنده = حمیدرضا وکیلی فرد
مدل‌سازی متغیرهای اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 361-384

زهرا طهمورثی؛ قدرت الله طالب نیا؛ رسول برادران حسن زاده؛ نعمت الله موسوی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


اثرات تغییرات سیاست های پولی دولت ها بر سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 21-36

رضا اسلامی؛ قدرت اله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ نعمت ا.. موسوی


اثر دامنه نوسان قیمت روزانه بر رفتار قیمتی سهم با رویکرد استراتژی‌ سرمایه‌گذاری معکوس

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 61-86

حمیدرضا وکیلی فرد؛ جلال سیف‌الدینی؛ آرش ابجد پور؛ حسین مقصود