نویسنده = سعید فلاح‌پور
کاربرد مدل پایدار در انتخاب پرتفوی بهینه سهام

دوره 3، شماره 10، مرداد 1393، صفحه 67-84

سعید فلاح‌پور؛ فرید تندنویس


مقایسه بازدهی روش های مختلف انتخاب سهام ارزشی و رشدی بر اساس مدل شش عاملی هاگن در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 125-146

غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ سعید فلاح‌پور؛ بهار سبزواری سبزواری