نویسنده = شکراله خواجوی
کاربرد نظریه چشم‌انداز در محیط غیر آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 187-204

شکراله خواجوی؛ محمد حلاج؛ کیانوش گنجی


مالی عصبی، افق پیش روی مالی رفتاری

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 21-34

شکراله خواجوی؛ حسن فتاحی نافچی