نویسنده = فریدون رهنمای رودپشتی
پیش‌بینی نابسامانی شبکه‌ای نظام بانکی مبتنی بر ریسک‌های عملیاتی و مؤلفه‌های مالی رفتاری

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 1-40

احمد بیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حمید رضا کردلوئی؛ مرتضی بکی حسکویی


پیش بینی قیمت سهام بر پایه فاکتورهای بنیادی، تکنیکال و اقتصادی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 1-22

مهدی اصغری؛ نرگس یزدانیان؛ بیتا تبریزیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی


ارایه مدل مناسب برای تاب‌آوری مالی کسب‌وکار کارآفرینانه با رویکرد مدیریت ریسک

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 457-480

مهدی امینی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حبیب امیربیکی لنگرودی؛ علی بدیع زاده


ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نوآوری خدمات فناوری مالی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 521-540

علی بیگوند؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی؛ نرگس یزدانیان


اولویت بندی عوامل سنجش حباب قیمتی سهام با رویکرد رفتاری

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 419-444

علی رمضانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمید رضا کردلوئی؛ شادی شاهوردیانی


تبیین شوک ها و نوسانات بازار ارز و نحوه انتقال این شوک ها به سایر بازارها

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 485-504

صغرا رضی کاظمی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ غلامرضا زمردیان؛ ابراهیم چیرانی


ارائه الگوی ریسک تامین مالی جمعی در کسب‌وکار‌های مبتنی بر فین‌تک

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 733-756

علی محمدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی؛ نرگس یزدانیان


آزمون محتوای اطلاعاتی تحت تاثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 103-125

شهناز علی نژاد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزین رضایی


امکانسنجی کارآفرینی از طریق اکتساب(ETA) با استفاده از بررسی و تبیین عوامل موثر از دیدگاه کارآفرینان و سرمایه گذاران در بازار ایران

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 637-658

مریم امیری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ افسانه زمانی مقدم


ارایه الگویی جهت سنجش تاثیرات ریسک‌های بانکی بر استواری نظام بانکی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 471-494

رضا محمدی؛ فاطمه صراف؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهره حاجیها


شناسایی عوامل موثر بر طراحی الگوی نظارت و تنظیم مقررات بازارهای مالی با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 189-225

احسان عسکری فیروزجایی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


تاثیر بکارگیری مدیریت دارایی- بدهی بر ریسک اعتباری بانک

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 429-453

هادی فرنیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ تقی ترابی


تله نقدینگی در بانک های ایران (مبتنی بر شاخص شناسی نسبت های کلیدی)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 1-13

فهیمه باغانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


شاخص های مناسب تحلیل بازار سرمایه، مبتنی بر رویکرد جامعه شناسی بازار مالی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 439-454

لاله شعبانی برزگر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میثم موسائی


رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش در معرض خطر پارآمتریک

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 193-208

غلامرضا زمردیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ مریم برزآبادی فراهانی


کاربرد تئوری های علم بوم شناسی در علم مالی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 137-158

محمد صالحی فر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حسن چهارمحالی


عدم اطمینان اطلاعاتی معیاری جهت تبیین بازدهی سهام (نگرشی مبتنی بر مالی رفتاری)

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 131-148

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ محمد حسام جهان میری


اوراق بهادارسازی وام ها با رویکرد پوشش ریسک اعتباری

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 83-98

فریدون رهنمای رودپشتی؛ منصوره غلامرضا


برآورد عمق بازار و بررسی رابطه آن با اخلال قیمت ها به روش حداکثر درست‌نمایی

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 23-38

جلال سیف الدینی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام


بررسی اثر ربایش در سیکل های تجاری و سرمایه گذاری )مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران(

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 37-53

حمید مهدوی راد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس؛ هاشم نیکو مرام