نویسنده = هدی همتی
شناسایی عناصر سیستم رابط (شریک) در الگوی لند تک در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

زهرا حاجی اشرفی؛ نرگس یزدانیان؛ کیومرث آریا؛ هدی همتی


شناسایی و تبیین روابط متقابل ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی صنعت نفت

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 573-594

10.30495/jik.2024.23242

مرضیه نظامی؛ سیدعلیرضا میرعرب؛ هدی همتی؛ صابر خندان علمداری


شناسایی بی‌قاعدگی‌های بازار سرمایه ایران مبتنی بر فراترکیب و دلفی فازی

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 759-783

سامیه مهراب نیا؛ نرگس یزدانیان؛ آریا کیومرث؛ هدی همتی


ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نوآوری خدمات فناوری مالی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 521-540

علی بیگوند؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی؛ نرگس یزدانیان


ارائه الگوی ریسک تامین مالی جمعی در کسب‌وکار‌های مبتنی بر فین‌تک

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 733-756

علی محمدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی؛ نرگس یزدانیان


سرریز شورش بازارهای موازی بورس اوراق بهادار تهران بر صنایع بازرگانی بورس.

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 453-474

هاشم مکاری؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی؛ هدی همتی