نویسنده = میرفیض فلاح شمس
بررسی تاثیر دستورالعمل‌های معاملاتی مصوب سازمان بورس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 1-18

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ میرفیض فلاح شمس؛ محمد جعفر میکده فریمانی؛ میثم علی محمدی


بررسی اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 75-96

میرفیض فلاح شمس؛ محمدرضا منجذب؛ میثم علی محمدی


بررسی اثر متغیرهای بنیادی بر قیمت سهام

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 177-194

فرهاد حنیفی؛ میرفیض فلاح شمس؛ لیلا ابوالفضلی


بررسی اثرات ریز ساختار بازار بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 31-44

صدیقه رهبر؛ اعظم سلیمانی؛ میرفیض فلاح شمس


بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 47-60

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ میرفیض فلاح شمس؛ شهناز آذرنگ