نویسنده = رویا دارابی
ارزیابی اثر سیاست‌های مالی بر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با وجود اصطکاک مالی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 463-488

مسعود آقائی؛ علی نجفی مقدم؛ شادی شاهوردیانی؛ رویا دارابی


طراحی مدل سنجش تاثیر سرمایه فکری، کیفیت سود، گزارش حسابرسی و ساختار سرمایه بر ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 613-634

نرجس مقربی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رویا دارابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


تحلیل ارتباط معیار های عملکرد و جریان نقد سرمایه گذاری با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی شرکت

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 181-202

ابراهیم منصوری؛ رویا دارابی؛ زهره حاجیها


نوسانات ویژه و بازده آتی سهام بر پایه مدل قیمت گذاری دارایی: نگرشی بر آستانه تحمل ریسک بازده

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 127-142

فاطمه زمانی؛ معصومه لطیفی بنماران؛ رویا دارابی


تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد صندوق های سرمایه‌گذاری در ایران با تاکید بر حسابداری ذهنی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 481-505

اسماعیل قاسمی؛ فاطمه صراف؛ محسن حمیدیان؛ رویا دارابی


بررسی تاثیر ریسک های مالی، اقتصادی سیاسی و بین الملل بر شاخص بورس اوراق بهادرا تهران با استفاده از روش ARDL

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 303-332

ساره پهلوان؛ علی نجفی مقدم؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی


ارائه مدلی برای شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه کشور

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 61-80

امیررضا نعمت اللهی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یدالله نوری فرد


پیش بینی محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکار گیری روش های Relief-Svm -Chaid

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 179-194

مریم سلمانیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ فاطمه صراف؛ رویا دارابی


ارایه الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 113-130

محمد حسین عبدالرحیمیان؛ تقی ترابی؛ سیدجلال صادفی شریف؛ رویا دارابی