نویسنده = تقی ترابی
تاثیر بکارگیری مدیریت دارایی- بدهی بر ریسک اعتباری بانک

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 429-453

هادی فرنیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ تقی ترابی


طراحی مدل سیستمی کارآفرینی پایدار مبتنی بر ارزش‌آفرینی: رویکرد سرمایه گذاری

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 459-488

محسن امینی؛ فاطمه حمیدی فر؛ تقی ترابی؛ مسعود قدسی


طراحی مدل جهت انتخاب سهام برتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 181-195

فرزانه هاشم لو؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی


استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای سنجش ریسک مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 347-363

محمد مسیحی؛ احمد یعقوب نژاد؛ امیررضا کیقبادی؛ تقی ترابی


ارایه الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 113-130

محمد حسین عبدالرحیمیان؛ تقی ترابی؛ سیدجلال صادفی شریف؛ رویا دارابی