نویسنده = آزیتا جهانشاد
تحلیل توپولوژیکی ریسکهای حسابداری مبتنی بر تئوری شبکه

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 375-396

معصومه محمدرضائی؛ آزیتا جهانشاد؛ فرزانه حیدرپور


پیش بینی بهینه بازده کوتاه مدت عرضه‌های اولیه با استفاده از الگوریتم‌های خفاش و جنگل تصادفی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 133-158

حسین رستمخانی؛ بهروز خدارحمی؛ آزیتا جهانشاد


یکپارچه‌سازی ذی‌نفعان و عملکرد مالی؛ نقش میانجی‌گری جهت‌گیری پایداری زیست محیطی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 541-562

مسعود فرح آبادی؛ فرزانه حیدر پور؛ آزیتا جهانشاد


آینده نگاری پیشران های حوزه آموزش و پژوهش در نظام مالیاتی ایران - با رویکرد اقتصادی

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 371-395

عین اله زمانی اسکندری؛ محمدرضا مهربان پور؛ آزیتا جهانشاد


شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه با توجه به ریسک ورشکستگی شرکتها

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 67-82

زهرا فلاح مهدی دوست؛ آزیتا جهانشاد