نویسنده = نسرین سعیدی ورنامخواستی
تحلیل مقایسه‌ای تاثیر ریسک سیاسی بر توسعه بازار سهام کشورهای منتخب

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 135-156

احمد گوگردچیان؛ سعید فتحی؛ هادی امیری؛ نسرین سعیدی ورنامخواستی