نویسنده = مهدی صفری گرایلی
بررسی تآثیر آزادی‌ مالی و سرمایه‌گذاری بر فرار مالیاتی: رهیافت رگرسیون کوانتایل

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 583-604

ناصر یوسف نژاد؛ علی اکبر فرزین فر؛ حسین جباری؛ مهدی صفری گرایلی؛ حسن قدرتی


قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه‌نقد

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 355-370

دکتر مهدی صفری گرایلی؛ دکتر یاسر رضائی پیته نوئی


سطح هورمون تستوسترون مدیر عامل و ریسک‌پذیری شرکت

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 83-98

مهدی صفری گرایلی؛ یاسر رضائی پیته نوئی؛ محمد نوروزی