نویسنده = پیام حنفی زاده
بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 435-450

میر سید محمد محسن امامت؛ پیام حنفی زاده


عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 131-146

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ جعفر باباجانی؛ پیام حنفی زاده؛ بهرام عبادپور


ارزش‏گذاری تصمیمات ارزش‏آفرین سازمان مادر در کسب و کارهای تابعه

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 165-186

پیام حنفی زاده؛ مینا زارعی


ارزش گذاری برند رایتل

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 75-97

پیام حنفی زاده؛ آزاده راد