نویسنده = مهرزاد مینویی
تبیین و بررسی مدل‌ تلاطم و سرریز بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی (مبتنی بر مدل‌های خانواده کاپولا)

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 505-532

مهسا بناکار؛ هاشم نیکو مرام؛ حسن قالیباف اصل؛ مهرزاد مینویی


بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های سوداوری سرمایه گذاری در بانکهای تجاری ایران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 265-282

محمدابراهیم محمدپور زرندی؛ مهرزاد مینویی؛ حمید طبایی زاده فشارکی


بررسی سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی و ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 319-333

محسن شجاع وشوشاد؛ غلامرضا زمردیان؛ محمدابراهیم محمدپورزرندی؛ مهرزاد مینویی