نویسنده = مهدی معدنچی زاج
طراحی الگویی جهت پیش بینی شاخص بورس تهران با استفاده از ترکیبی از شبکه عصبی مصنوعی و مدل مخفی مارکوف

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 135-157

لیلا طلایی کاکلکی؛ مهدی معدنچی زاج؛ تقی ترابی؛ فرهاد غفاری


آزمون فرضیه بازار فرکتال با مدل تغییر رژیم مارکوف: یک ترکیب و همگرایی امکانپذیر

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 421-440

یعقوب محمودی؛ شادی شاهوردیانی؛ حمیدرضا کردلویی؛ مهدی معدنچی زاج


مقایسه کارآمدی مدل‎های ARIMA و ARFIMA در پیش‎ بینی نرخ بهره و نرخ اوراق خزانه اسلامی در ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 481-504

محدثه رزاقی؛ هاشم نیکومرام؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ فرهاد غفاری؛ مهدی معدن چی زاج


ارایه الگوی اخلاق سرمایه گذاری مدیران در بحران مالی با رویکرد کیفی

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 309-331

علی هزاوه؛ مهدی معدنچی زاج؛ علی سعیدی؛ شادی شاهوردیانی


مطالعه تطبیقی ساختار و الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران و کشورهای منتخب

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 451-488

روح اله نجفی؛ مهدی معدنچی زاج؛ میرفیض فلاح شمس؛ علی سعیدی


ارزیابی واکنش سرمایه گذاران با روش سرعت تعدیل قیمت سهام به ‏ارزش ذاتی در سطح صنایع در بورس تهران

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 79-92

مهدی معدنچی زاج؛ بهناز طلوعی؛ کیارش مهرانی