نویسنده = محمدحسن قلی زاده
تدوین و اعتباریابی مدل تاب‌آوری مالی صنعت هتلداری در شرایط بحران: رویکرد آمیخته

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 461-484

سیده مریم ابوالحسنی کومله؛ محمدحسن قلی زاده؛ مهدی مشکی میاوقی


تحلیل ریسک مالی در بازار رمزارزها: شواهدی از پیش‌بینی ارزش درمعرض ریسک

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 501-519

زهرا بزرگ تباربائی؛ رضا آقاجان نشتایی؛ محمدحسن قلی زاده


تحلیلی بر جرایم مالی در ایران با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 75-97

علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمدحسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار


جرایم مالی؛ طراحی مدل و تبیین به روش گراندد تئوری

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 265-285

علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمد حسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار