نویسنده = محمد اسماعیل فدایی نژاد
بررسی تاثیر نرخ بازده ارز بر بازده شاخص نقدی و بازده شاخص کل در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل رگرسیون ARDL

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 281-302

سعید مشتاق؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 185-210

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علی صالح آبادی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد تقی وزیری؛ حسن طاعتی کاشانی


کاربرد حرکت براونی هندسی در پیش‌بینی قیمت طلا و نرخ ارز

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 251-270

حجت الله صادقی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علیرضا ورزیده


تأثیر عوامل اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی بر شاخص ریسک سیستماتیک براساس رویکرد بتای پرشی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 13-30

علی عسکری نژاد امیری؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ غلامحسین اسدی


کارایی بازار آتی سکه طلا در دو رژیم پر نوسان و کم نوسان

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 339-362

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علی صالح آبادی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد نقی وزیری؛ حسن طاعتی کاشانی