نویسنده = جواد رمضانی
تبیین نقش سرمایه‌گذاران با افق سرمایه گذاری بلند مدت- کوتاه مدت، نظارت بر منظرهای متفاوت تصمیمات مدیریتی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 219-236

مجید کلانتری؛ جواد رمضانی؛ مهدی خلیل پور؛ یحیی کامیابی


پیاده سازی مدیریت ریسک شرکتی و ریز مولفه های آن بر ریسک ورشکستگی شرکتها

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 245-263

علیرضا روزبهانی پری؛ جواد رمضانی