نویسنده = محمدابراهیم محمدپورزرندی
طراحی الگوریتم ریاضی بهینه سازی سبد دارائی های ارزی بانکها، برمبنای منطق فازی و شاخص های ریسک مرتبط (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 39-72

غلامرضا بیاتی؛ محمد ابراهیم محمدپورزرندی؛ حمید رضا کردلوئی؛ عارفه فدوی


تبیین اثرات زیان پرداخت وام و هزینه سپرده بر رشد سودآوری بانک

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 311-328

زهرا رحمانی؛ محمدابراهیم محمد پورزرندی؛ محمد علی کرامتی


بررسی سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی و ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 319-333

محسن شجاع وشوشاد؛ غلامرضا زمردیان؛ محمدابراهیم محمدپورزرندی؛ مهرزاد مینویی