نویسنده = عسگر پاک مرام
بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر تعامل جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد در همگام سازی بازده سهام

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 93-125

ندا رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی؛ یعقوب اقدم مزرعه


نقش مدیریت ریسک سازمانی در ریسک پولشویی سازمان ها

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 79-96

سعید امیری؛ رسول عبدی؛ عسگر پاک مرام؛ یعقوب اقدم مزرعه


کیفیت عملکرد مدیریت، اطمینان اطلاعاتی و اطمینان بازار

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 309-331

محمد هاشمی خواه؛ عسگر پاک مرام؛ نادر رضایی؛ احمد محمدی


ارزیابی تاثیر انگیزش نمایندگی مدیران برانتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در چارچوب تئوری چشم انداز

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 153-170

نجف کرمی؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام


رفتار سرمایه گذاران و تورش های ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 47-66

ابوالفضل فرشاد؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری ثالث؛ رسول عبدی


نقش سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی و حقوق سرمایه گذاران در سلامت شرکت ها

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 93-112

وحید جعفری؛ عسگر پاک مرام؛ حیدر محمدزاده سالطه


نظام راهبری شرکتی و سرعت تعدیل قیمت سهام با تأکید بر چرخه عمر

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 323-348

علی کرامتی فرهود؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام


طراحی الگوی شناسایی عوامل برانگیختگی استرس حسابرسان

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 599-620

اصغر امیری؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی