نویسنده = هاشم نیکومرام
مقایسه کارآمدی مدل‎های ARIMA و ARFIMA در پیش‎ بینی نرخ بهره و نرخ اوراق خزانه اسلامی در ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 481-504

محدثه رزاقی؛ هاشم نیکومرام؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ فرهاد غفاری؛ مهدی معدن چی زاج


اثر مالکیت شرکت های سرمایه گذاری بر کیفیت گزارشگری مالی (آزمون نظریه نظارت کارا)

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 107-137

مژگان سعیدی؛ هاشم نیکومرام؛ احمد یعقوب نژاد


ارائه پلتفرم فرایند تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی از طریق مرابحه در ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 281-296

علی ملکی؛ شادی شاهوردیانی؛ علی زارع؛ هاشم نیکومرام


طراحی الگوی تصمیمات مالی مشارکت کنندگان خرد وکلان نظام مالی در راستای توسعه‌ بازارهای مالی ایران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 143-179

حسین اسلامی مفیدآبادی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ هاشم نیکومرام؛ سید جمال‌الدین طبیبی


عدم اطمینان اطلاعاتی معیاری جهت تبیین بازدهی سهام (نگرشی مبتنی بر مالی رفتاری)

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 131-148

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ محمد حسام جهان میری


مقایسه مدل رفتاری تصویر سهام با مدلهای سنتی در ارزش گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 245-266

غلامرضا عسکرزاده؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی


برآورد عمق بازار و بررسی رابطه آن با اخلال قیمت ها به روش حداکثر درست‌نمایی

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 23-38

جلال سیف الدینی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام


آزمون راهبردهای های سرمایه گذاری مبتنی بر مالی رفتاری

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 39-66

هاشم نیکومرام؛ علی سعیدی؛ کیارش مهرانی