نویسنده = سید مجتبی میرلوحی
پیش‌بینی ورشکستگی در افق‌های زمانی مختلف بر پایه مدل قیمت گذاری بلک و شولز

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 411-434

مصطفی رضائی؛ رضا تهرانی؛ مجتبی میرلوحی


تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد همگرایی باشگاهی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 331-352

هستی چیت سازان؛ سید مجتبی میرلوحی؛ آلبرت بغزیان؛ نداسادات نژادالحسینی


بررسی تاثیر سیاست سرمایه گذاری بر دستیابی به هدف در طرح حساب بازنشستگی فردی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 169-187

محمد علی کمالی؛ عزت الله عباسیان؛ رضا تهرانی؛ مجتبی میرلوحی


بررسی عوامل موثر بر تقاضا در صندوق های سرمایه گذاری با تمرکز بر جریانات نقدی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 147-162

مهدی هدایت؛ پژمان شعبان پورفرد؛ سیدمجتبی میرلوحی