نویسنده = فاطمه صراف
ارائه الگوی تاب‌آوری مالی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در راستای پیشگیری از ورشکستگی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 623-643

مریم قاسمی؛ فاطمه صراف؛ یوسف احدی؛ سید محبوبه جعفری


کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیش‌بینی کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش معیار‌های مدیریت ریسک

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 413-434

مریم خالقی زاده دهکردی؛ فاطمه صراف؛ علی نجفی مقدم


تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد صندوق های سرمایه‌گذاری در ایران با تاکید بر حسابداری ذهنی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 481-505

اسماعیل قاسمی؛ فاطمه صراف؛ محسن حمیدیان؛ رویا دارابی


ارائه مدلی برای شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه کشور

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 61-80

امیررضا نعمت اللهی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یدالله نوری فرد