نویسنده = جمال بحری ثالث
پیش بینی درماندگی مالی با مدل ترکیبی (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 349-370

بهناز لطفی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ مهدی حیدری


رفتار سرمایه گذاران و تورش های ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 47-66

ابوالفضل فرشاد؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری ثالث؛ رسول عبدی