نویسنده = محمد جواد محقق نیا
تبیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری طرح های فناورانه در مرحله رشد با تاکید بر نظام بانکی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 271-298

محمود خطیب؛ محمد جواد محقق نیا؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ مصطفی سرگلزایی


بررسی اثر تنوع‌گرایی دارایی و تسهیلات بانک‌ها بر ریسک بانکی (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی در ایران)

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 197-214

موسی بزرگ اصل؛ علیرضا اکبری ماسوله؛ محمد جواد محقق نیا؛ محمد تقی تقوی فرد