نویسنده = سیدعلیرضا میرعرب
شناسایی و تبیین روابط متقابل ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی صنعت نفت

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 573-594

10.30495/jik.2024.23242

مرضیه نظامی؛ سیدعلیرضا میرعرب؛ هدی همتی؛ صابر خندان علمداری


سرریز شورش بازارهای موازی بورس اوراق بهادار تهران بر صنایع بازرگانی بورس.

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 453-474

هاشم مکاری؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی؛ هدی همتی


بررسی نقش ویژگیهای دارایی، کارآفرین و اطلاعات در تحلیل ساختار مالی استارت آپ ها

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 335-371

هاشم مکاری؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی؛ آرش آذریون