نویسنده = فرهاد حسین زاده لطفی
بررسی تاثیر نرخ بازده ارز بر بازده شاخص نقدی و بازده شاخص کل در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل رگرسیون ARDL

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 281-302

سعید مشتاق؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


ارزیابی کارایی مالی با مدل غیر شعاعی و داده های فازی و ورودی و خروجی هایی با ارزش حاشیه ای غیر خطی با تکنیک تحلیل پوششی داده ها

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 23-36

سعید سوادکوهی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محمدرضا شهریاری؛ محسن واعظ قاسمی


نقش واسط مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در رابطه بین مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی و توانمندی کارکنان مالی مبتنی بر نظریه اصلاح شده بلوم

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 23-48

سیده زهرا ابوالحسنی کومله؛ احمد شاهورانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرهاد حسین زاده لطفی