نویسنده = علیرضا فهیمی
بررسی ارتباط ریسک اعتباری بانک ها و ریسک و بازده سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 241-256

عبدالمجید دهقان؛ محسن فرهادی شریف آباد؛ علیرضا فهیمی


بررسی مقایسه ای مدل C-CAPM و CD-CAPM در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 281-296

عبدالمجید دهقان؛ محسن فرهادی شریف آباد؛ علیرضا فهیمی


اوراق بهادار سازی بیمه بلایای طبیعی در صنعت بیمه ایران

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 277-298

عبدالمجید دهقان؛ علیرضا فهیمی؛ پونه فرنیا