نویسنده = محسن فرهادی شریف آباد
بررسی ارتباط ریسک اعتباری بانک ها و ریسک و بازده سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 241-256

عبدالمجید دهقان؛ محسن فرهادی شریف آباد؛ علیرضا فهیمی


بررسی مقایسه ای مدل C-CAPM و CD-CAPM در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 281-296

عبدالمجید دهقان؛ محسن فرهادی شریف آباد؛ علیرضا فهیمی