نویسنده = علیرضا حیدرزاده هنزائی
حساسیت بازده حقوق صاحبان سهام به نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی با وجود کیفیت افشای اطلاعات مالی و فساد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.30495/jik.2023.23107

جواد مقدم؛ امید فرجی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ ملک تاج ملکی اسکویی


بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری و هزینه سرمایه شرکت

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 41-62

حمیده جعفری یزدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی


سنجش ریسک سیستمیک و تاثیر متغیرهای بنیادی برآن در سیستم بانکی کشور

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 721-744

لیلا براتی؛ میرفیض فلاح شمس؛ فرهاد غفاری؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی


مقایسه کارآمدی مدل‎های ARIMA و ARFIMA در پیش‎ بینی نرخ بهره و نرخ اوراق خزانه اسلامی در ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 481-504

محدثه رزاقی؛ هاشم نیکومرام؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ فرهاد غفاری؛ مهدی معدن چی زاج


بررسی تاثیر هموارسازی سود و شفافیت اطلاعات مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 51-68

لیلا براتی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی


تاثیر شفافیت مالی بانکها بر تاخیر تعدیل قیمت سهام

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 123-142

هایده عرفانی؛ علی رحمانی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی


محیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت‌های با منافع دوگانه

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 215-332

علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ لیلا براتی